เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 

ข้าวหอมมะลิ 100%

 

        เป็นที่รู้กันว่าข้าวหอมของไทยนั้นมีเมล็ดที่ยาว ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยและมีชื่อเรียกว่าข้าวหอมมะลิ เมื่อนำไปทำให้สุก มันจะมีความเหนียว และนี่คือข้าวหอมมะลิไทย

 
 
Standard Specification 
ความชื้น:   ไม่เกิน 14.00 % 
ข้าวหัก: ไม่เกิน 4.50 %
ข้าวเต็มเมล็ด:    ไม่น้อยกว่า 60.00%
ข้าวเมล็ดท้องไข่: ไม่เกิน 6.00%
ข้าวเมล็ดเหลือง: ไม่เกิน 0.20%
ข้าวเมล็ดเสีย: ไม่เกิน 0.25%
ข้าวเหนียว: ไม่เกิน 1.50%
ความบริสุทธ์: ไม่น้อยกว่า 92.00%
เมล็ดข้าวเปลือก: ไม่เกิน 7 grains
ระดับการสี: สีดี
 
 
 White rice 5%broken
 
 

รายละเอียดมาตรฐาน

สัดส่วนของข้าว: ไม่ต่ำกว่า 60.0% 
ข้าวเต็มเมล็ด: ไม่เกิน 7.0 %
ข้าวหัก(Size of broken 4.6 mm.):   ไม่ระบุ
 
ข้าวและสิ่งอื่นที่อาจพบ
เมล็ดแดงและสีต่ำกว่ามาตรฐาน: ไม่เกิน 2.0%
ข้าวเมล็ดท้องไข่:  ไม่เกิน 6.0 %
ข้าวเมล็ดเสีย:  ไม่เกิน 0.25%
ข้าวเมล็ดเหลือง: ไม่เกิน 0.5%
ข้าวเหนียวขาว:  ไม่เกิน 1.5%
   

ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อนและเมล็ดอื่นๆ

สิ่งแปลกปลอม, เดี่ยวหรือรวม:  ไม่เกิน0.3%
ข้าวเมล็ดท้องไข่:  ไม่เกิน10 grains
ความชื้น:  ไม่เกิน14.0%
ระดับการสี: สีดี
 
 
 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.siamprogress.com


Authenticated & Verified in Exporters.SG