เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 

รูปภาพการโหลดข้าว

 

1. ข้าวหอมมะลิ A1 ซุปเปอร์

2. ด้านหน้าการบรรจุ 25 กก. ในถุง PP

 
 

3. ด้านหลังของถุงและรายละเอียดส่วนประกอบ

4. โลโก้ 5 ดาว

 
 

5. เสร็จสิ้นการบรรจุและรอโหลด

6. โหลดใส่ตู้คอนเทนเนอร์

 
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.siamprogress.com


Authenticated & Verified in Exporters.SG