เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 

ภาพการโหลดสินค้า

 
 

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์, Icumsa 45

 

1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์, Icumsa 45

 
 

2. ตู้ตอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20 ฟุต

 
 

3. คุณภาพของน้ำตาลทรายขาว

 
 

4. โหลดใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต แบบเต็มตู้ (FCL)

 
 
 5. เสร็จสิ้นการโหลดและปิดตู้ตอนเทนเนอร์
 
 
 
 
 

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์, Icumsa 45

 

1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์, Icumsa 45

 
 
 

2. ตู้ตอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20 ฟุต

 
 
 

3. คุณภาพของน้ำตาลทรายขาว

 
 

4. โหลดใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต แบบเต็มตู้ (FCL)

 
 

5. เสร็จสิ้นการโหลดและปิดตู้ตอนเทนเนอร์

 
 
 

น้ำตาลทรายดีเมอเรร่า

 

1. น้ำทรายดีเมอเรร่า

 
 
 

2. ตู้ตอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20 ฟุต                          3.เริ่มต้นโหลดเข้าตู้คอนเทนเนอร์

 

4. ดำเนินการโหลด

 
 
 
 
 
 

5. ปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์

 
 
 
 

น้ำตาลทรายแดง

 

1. น้ำตาลทรายแดง

 
 
 

2. ตู้ตอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20 ฟุต

 
 

3. เริ่มต้นย้ายน้ำตาลทรายแดงจากรถสิบล้อไปยังตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต แบบเต็มตู้ (FCL)

 
 
 
 
 
 
 

4. เสร็จสิ้นการโหลด

 
 

5. ปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์

 
 
 

ถุงน้ำตาลทรายแดง

 

1. ถุงน้ำตาลทรายแดง                                       2. ตู้ตอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

 
 

3. ตู้ตอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20 ฟุต                       4. เริ่มต้นโหลดใส่ตู้คอนเทนเนอร์

 
 

5. เสร็จสิ้นการโหลดน้ำตาลใส่ตู้คอนเทนเนอร์             6. ดำเนินการปิดตู้คอนเทนเนอร์

 
 

7. ตรวจสอบโดย SGS surveyor                      8. ปิดตู้คอนเทนเนอร์

 
 

9. เสร็จสิ้นการโหลดและปิดผนึกด้วยเครื่องหมาย SGS

 
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.siamprogress.com


Authenticated & Verified in Exporters.SG